Góc Thực Dưỡng tôn trọng sự riêng tư và bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng và người dùng viếng thăm trang web của Góc Thực Dưỡng. Góc Thực Dưỡng luôn cố gắng cung cấp cho các khách hàng những trải nghiệm về dịch vụ mang dấu ấn cá nhân hóa để thực sự đưa đến cho bạn những sản phẩm và dịch vụ mà bạn cần. Để đạt được mục tiêu này, Góc Thực Dưỡng đôi khi cần thu thập thông tin về khách hàng, về những người ghé thăm website của Góc Thực Dưỡng. Góc Thực Dưỡng sẽ không tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập được cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp được nêu rõ trong Chính sách riêng tư này. Chính sách riêng tư này không có ý định và không tạo ra một hợp đồng hoặc các quyền lợi có tính chất pháp lý nào cho bất kỳ một đối tác thứ ba nào.

Chúng tôi xây dựng Chính sách riêng tư nhằm giúp cho các khách hàng và khách viếng thăm hiểu rằng chúng tôi thu thập những thông tin gì và bằng những cách nào; chúng tôi sử dụng được thông tin thu thập được như thế nào và vào lúc nào; chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn bằng những cách gì; ai có thể tiếp cận những thông tin đó và làm thế nào để bạn đính chính thông tin nếu những thông tin đó không chính xác.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP 

Góc Thực Dưỡng thu thập thông tin về các khách hàng, người dùng viếng thăm website bằng hai cách:

  • Từ tập tin cookies
  • Trực tiếp từ người dùng.

COOKIES:

Website của Góc Thực Dưỡng sử dụng cookies (một tệp tin văn bản mà máy chủ của chúng tôi đặt trên ổ cứng của bạn). Chúng tôi sử dụng cookies để lưu các thông tin đăng nhập, cấu hình tài khoản của bạn trên hệ thống của chúng tôi, và đồng thời cung cấp các tiện ích cá nhân hóa khác. Bạn có thể từ chối sử dụng cookies bằng cách thiết lập lại trình duyệt, nhưng điều đó có thể khiến bạn không sử dụng được một số tính năng trên website của Góc Thực Dưỡng.

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi: Trên website của chúng tôi, bạn có thể đăng ký để đặt mua các sản phẩm và dịch vụ, chia sẻ các thông tin cá nhân và tham gia các cuộc điều tra. Khi bạn đăng ký, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân. Nếu bạn đặt mua sản phẩm/dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên quan đến tài chính như mã số thẻ tín dụng, thông tin tài khoản ngân hàng. Mọi thông tin tài chính đó chỉ nhằm mục đích thanh toán phí cho các sản phẩm/dịch vụ mà bạn đặt mua. Nếu là thẻ tín dụng, thông tin đó có thể được chuyển tiếp qua nhà cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng của bạn. Đối với các loại hình đăng ký khác, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin: tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn bằng các thông tin đó khi có các vấn đề về sản phẩm/dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Với mục đích bảo mật và bảo vệ tính toàn vẹn thông tin đồng thời đảm bảo tính thông suốt của hệ thống mạng, Góc Thực Dưỡng có thể sử dụng các phần mềm theo dõi lưu lượng sử dụng của website, xác định các hành động cung cấp, thay đổi thông tin trái phép hoặc sự mất mát thông tin, dữ liệu. Các phần mềm đó có thể thu thập một số thông tin liên quan đến quá trình sử dụng website và mạng của người dùng.

LIÊN KẾT ĐẾN WEBSITE KHÁC:

Trên website của Góc Thực Dưỡng có đặt liên kết đến một số website không thuộc quyền quản lý của Góc Thực Dưỡng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông tin được công bố và các thông tin được thu thập trên các website đó. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên đọc kỹ các điều khoản liên quan chính sách riêng tư trên từng website.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN THU THẬP KHÔNG CHÍNH XÁC:

Nếu bạn đã đăng ký là thành viên trên hệ thống của Góc Thực Dưỡng. Bạn có thể cập nhật và thay đổi thông tin cá nhân tại địa chỉ này. Ngoài ra bạn có thể liên hệ theo địa chỉ email: gocthucduong@gmail.com.

THAY ĐỔI NỘI DUNG CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Góc Thực Dưỡng có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nội dung của Chính sách riêng tư bất cứ khi nào nhằm phù hợp với quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi thay đổi có hiệu lực kể từ khi được công bố trên website của Góc Thực Dưỡng.