Quý khách có thể chuyển khoản theo các hình thức sau:
Đến các ngân hàng để yêu cầu nộp tiền vào tài khoản.
Chuyển khoản nhanh thông qua máy ATM.
Chuyển khoản nhanh thông qua hệ thống internet banking của các ngân hàng.
Sau khi chuyển khoản, quý khách vui lòng scan uỷ nhiệm chi/giấy chuyển tiền của ngân hàng hoặc hóa đơn của ATM và email đến gocthucduong@gmail.com để chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, quý khách cũng có thể cung cấp mã số giao dịch cho chúng tôi để được kích hoạt dịch vụ.
Lưu ý: Người chuyển tiền chịu phí chuyển khoản.

Vietcombank Hồ Chí Minh – PGD PHO QUANG
Tên tài khoản: Nguyen An Dinh
Số tài khoản: 0071005771267

Nội dung chuyển khoản: Thanh toan don hang …